منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم

  FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

  برای دریافت خدمات تلفن و اینترنت همراه، اینترنت ثابت نسل ۴ می‌توانید از طریق خطوط زیر با همکاران ما در تماس باشید.

  • تماس با 700 از خطوط ایرانسل و 09377000000 از سایر خطوط برای خدمات تلفن و اینترنت همراه
  • تماس با 707 از خطوط ایرانسل و 09377070000 از سایر خطوط برای خدمات اینترنت ثابت

  CONTACT US

  Phone: 987-654-3210
  Email: xtemos@gmail.com

  Free standard shipping
  on all orders.

  پشتیبانی

  9تا 13 _ 18تا22

  Address: 8099 Trenton St.
  Minneapolis, MN 55406

  بازم سوال داری ؟
  میتونی تماس بگیری یا در پایین این قسمت سوالات متداول هست شاید کمکی کرد